top of page
Pracovníci na staveništi

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, INŽENÝRING, DODÁVKY STAVEB

Pro soukromé osoby a firmy vše kolem přípravy, řízení či realizace stavby nebo projektu.

  • zajistím projektovou dokumentaci

  • veškerá povolení

  • výběr dodavatelů

  • odborné vedení, řízení či kontrolu stavby

  • smluvní dokumentaci

  • zajištění a řízení financování

  • předání a převzetí stavby

  • inženýrské sítě

  • úřední dokumentaci

  • legalizaci stavby

bottom of page